Ahmet Liman

Iki Renkli Lale


 
Video
Duur: 05:18 min.


Wanneer jongeren opgroeien binnen twee verschillende culturen kan dit voor verwarring zorgen. Het veroorzaakt een blijvende zoektocht naar waar je thuishoort. Het land waarin je bent opgegroeid, en waar je veel familie, vrienden en herinneringen hebt, kan je het gevoel geven een toerist te zijn.


Iki Renkli Lale


Still uit video


Proces in Blender
Een belangrijk deel van je persoonlijkheid wordt gevormd door cultuurgebonden elementen die van invloed zijn op je identiteit. Terwijl je opgroeit kom je in contact met mensen met verschillende achtergronden. Met sommigen daarvan ontwikkel je vriendschappen, en er ontstaan verschillende vriendengroepen. Vanwege verschillen in normen en waarden gaan veel jongeren zich bij de ene groep anders gedragen dan bij de andere. Zo bewegen ze als het ware tussen meerdere persoonlijkheden, wat de zoektocht naar een eigen identiteit bemoeilijkt. Soms zorgt het er zelfs voor dat ze zich eenzaam voelen.                      

Mijn persoonlijke zoektocht gaat over de Nederlandse en de Turkse cultuur. In zekere zin ben ik al een groot deel van mij leven bezig met de vraag wat het betekent op te groeien in twee culturen, maar vooral de laatste jaren ben ik me er meer bewust van geworden hoe belangrijk dit onderwerp voor me is. Op dit moment realiseer ik me ook dat het ook een grote bron van inspiratie voor mijn werk kan zijn. Voor dit project is de zoektocht naar mijn eigen identiteit dan ook het uitgangspunt geweest.
Ik heb onderzoek gedaan naar mijn afkomst en het verleden van mijn familie, met het doel beter te begrijpen hoe dat verleden zich verhoudt tot mijn leven in Nederland. Welke gewoontes, normen en waarden lijken op elkaar, welke worden geaccepteerd in de ene cultuur en welke in de andere? En hoe denken en voelen andere jongeren in dezelfde situatie? Via dit onderzoek kon ik mijn band met beide culturen te versterken. Ik merkte dat ik zocht naar een tussenweg: door bepaalde elementen uit de Turkse en uit de Nederlandse cultuur te vervormen en te combineren, is er geleidelijk aan een mix ontstaan. In deze mix kan ik me soms thuis voelen. Het is de plek waar ik mijn persoonlijke identiteit kan ontdekken. 

Op de vraag welk effect het opgroeien binnen twee culturen op mij heeft gehad, heb ik inmiddels het begin van een antwoord, maar de zoektocht naar mijn eigen identiteit is daarmee nog zeker niet ten einde. Met dit werk wil ik inzicht geven in mijn gedachten, ervaringen, strijd en liefde die met deze zoektocht gepaard gaan.

Beverwijk, mei 2020

Meer werk: